| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/XXIII/12 Rady Miejskiej w Żurominie

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   pożń. zm.), Rada Miejska w   Żurominie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Wprowadza się zmiany w   dochodach budżetu Gminy i   Miasta Żuromin na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i   miasta na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą 37 008 072,44 zł w   tym : dochody bieżące 32 912 401,43 zł, dochody majątkowe 4   095 671,01 zł.  

§ 2.  

Wprowadza się zmiany w   planie wydatków budżetu Gminy i   Miasta Żuromin na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i   miasta na rok 2012 po dokonanych zmianach wynoszą 40 078 653,44 zł w   tym : wydatki bieżące- 31 633 448,96 zł, wydatki majątkowe- 8   445 204,48 zł.  

§ 3.  

1.   Różnica między dochodami a   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie 3   070 581 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 2   419 034 zł,  

2)   zaciągniętych pożyczek w   kwocie 270 000 zł,  

3)   wolnych środków w   kwocie 381 547 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 1   797 500 zł, (kredyty – 1   539 125 zł i   wolne środki 258 375 zł) przeznacza się na rozchody w   wysokości 1   797 500 zł, (spłata wcześnie zaciągniętych kredytów w   kwocie 1   639 500 zł, i   pożyczek w   wysokości 158 000 zł).  

3.   Przychody budżetu w   wysokości 4   868 081 zł, rozchody w   wysokości 1   797 500 zł zgodnie z   załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

1.   Dokonać zmian w   dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innychzadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok po dokonanych zmianach wynoszą 4   916 893,33 zł.  

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Żuromin.  

§ 6.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 
mgr   Andrzej   Rutowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/XXIII/12
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 177/XXIII/12
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 177/XXIII/12
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 177/XXIII/12
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »