| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

§   1.   1.   W budżecie gminy na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z   dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w planie dochodów budżetu zgodnie z   załącznikiem nr 1,  

2)   w planie wydatków budżetu zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

2.   Po wprowadzeniu zmian określonych w   § 1   ust. 1   niniejszego zarządzenia:  

1)   plan dochodów wynosi 50.083.065,93 zł.  

2)   plan wydatków wynosi 54.501.065,93 zł.  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   3.   Zarządzenie podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wójt Gminy Izabelin  


Witold   Malarowski

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 93/2012    
Wójta Gminy Izabelin    
z dnia 7   sierpnia 2012 r.  
 

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 475 730,00  

- 100,00  

1 475 630,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

117 500,00  

- 100,00  

117 400,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

12 500,00  

- 100,00  

12 400,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

6 070,00  

1 700,00  

7 770,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

6 070,00  

1 700,00  

7 770,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

6 070,00  

1 700,00  

7 770,00  

 

 

 

 

 

 

 

Razem:  

50 081 465,93  

1 600,00  

50 083 065,93  

 


Załącznik Nr 2   do Zarządzenia Nr 93/2012    
Wójta Gminy Izabelin    
z dnia 7   sierpnia 2012 r.  
 

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

474 000,00  

0,00  

474 000,00  

 

75412  

 

Ochotnicze straże pożarne  

359 000,00  

0,00  

359 000,00  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

43 000,00  

1 600,00  

44 600,00  

4270  

Zakup usług remontowych  

33 000,00  

4 300,00  

37 300,00  

4430  

Różne opłaty i   składki  

20 500,00  

- 5   900,00  

14 600,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

2 851 546,00  

- 100,00  

2 851 446,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 132 300,00  

0,00  

1 132 300,00  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

7 000,00  

200,00  

7 200,00  

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

150,00  

- 150,00  

0,00  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

170,00  

- 50,00  

120,00  

85295  

 

Pozostała działalność  

334 500,00  

- 100,00  

334 400,00  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

237 100,00  

- 100,00  

237 000,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

319 970,00  

1 700,00  

321 670,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

39 370,00  

1 700,00  

41 070,00  

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

0,00  

1 700,00  

1 700,00  

 

Razem:  

54 499 465,93  

1 600,00  

54 501 065,93  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »