| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 96/2012 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

§   1.   1.   W budżecie gminy na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z   dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w planie dochodów budżetu zgodnie z   załącznikiem nr 1,  

2)   w planie wydatków budżetu zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

2.   Po wprowadzeniu zmian określonych w   § 1   ust. 1   niniejszego zarządzenia:  

1)   plan dochodów wynosi 50.116.665,93 zł.  

2)   plan wydatków wynosi 54.534.665,93 zł.  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   3.   Zarządzenie podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wójt Gminy Izabelin  


Witold   Malarowski

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 96/2012    
Wójta Gminy Izabelin    
z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
 

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

710  

 

 

Działalność usługowa  

45 000,00  

6 000,00  

51 000,00  

 

71035  

 

Cmentarze  

45 000,00  

6 000,00  

51 000,00  

 

 

2020  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej  

10 000,00  

6 000,00  

16 000,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 475 630,00  

27 600,00  

1 503 230,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

117 400,00  

27 600,00  

145 000,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

12 400,00  

7 600,00  

20 000,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

105 000,00  

20 000,00  

125 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

Razem:  

50 083 065,93  

33 600,00  

50 116 665,93  

 


Załącznik Nr 2   do Zarządzenia Nr 96/2012    
Wójta Gminy Izabelin    
z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
 

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

700  

 

 

Gospodarka mieszkaniowa  

1 863 000,00  

0,00  

1 863 000,00  

 

70095  

 

Pozostała działalność  

408 600,00  

0,00  

408 600,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

20 000,00  

- 15 000,00  

5 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

139 800,00  

15 000,00  

154 800,00  

710  

 

 

Działalność usługowa  

494 500,00  

6 000,00  

500 500,00  

 

71035  

 

Cmentarze  

85 500,00  

6 000,00  

91 500,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

80 000,00  

6 000,00  

86 000,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

6 095 583,00  

0,00  

6 095 583,00  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

5 440 619,00  

0,00  

5 440 619,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

95 000,00  

- 22 000,00  

73 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

118 800,00  

22 000,00  

140 800,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

2 851 446,00  

27 600,00  

2 879 046,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

334 400,00  

27 600,00  

362 000,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

237 000,00  

27 600,00  

264 600,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

3 500,00  

100,00  

3 600,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

500,00  

- 100,00  

400,00  

 

 

 

 

 

 

 

Razem:  

54 501 065,93  

33 600,00  

54 534 665,93  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »