| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 99/2012 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

§   1.   1.   W budżecie gminy na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z   dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadzić następujące zmiany:  

1)   w planie dochodów budżetu zgodnie z   załącznikiem nr 1,  

2)   w planie wydatków budżetu zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

2.   Po wprowadzeniu zmian określonych w   § 1   ust. 1   niniejszego zarządzenia:  

1)   plan dochodów wynosi 50.143.765,93 zł.  

2)   plan wydatków wynosi 54.561.765,93 zł.  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   3.   Zarządzenie podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wójt Gminy Izabelin  


Witold   Malarowski

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 99/2012    
Wójta Gminy Izabelin    
z dnia 14 września 2012 r.  
 

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 503 230,00  

27 100,00  

1 530 330,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

8 200,00  

400,00  

8 600,00  

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

2 300,00  

400,00  

2 700,00  

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

47 000,00  

14 000,00  

61 000,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

35 000,00  

14 000,00  

49 000,00  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

63 000,00  

12 700,00  

75 700,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

63 000,00  

12 700,00  

75 700,00  

 

 

 

 

 

 

 

Razem:  

50 116 665,93  

27 100,00  

50 143 765,93  

 


Załącznik Nr 2   do Zarządzenia Nr 99/2012    
Wójta Gminy Izabelin    
z dnia 14 września 2012 r.  
 

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

14 802 211,60  

0,00  

14 802 211,60  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

6 148 247,00  

- 4   000,00  

6 144 247,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

22 000,00  

- 4   000,00  

18 000,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

2 687 953,00  

4 000,00  

2 691 953,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

20 000,00  

4 000,00  

24 000,00  

 

80146  

 

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

59 345,00  

0,00  

59 345,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

12 000,00  

- 1   000,00  

11 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

10 000,00  

- 1   000,00  

9 000,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

2 000,00  

- 1   000,00  

1 000,00  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

35 345,00  

3 000,00  

38 345,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

2 879 046,00  

27 100,00  

2 906 146,00  

 

85212  

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

1 132 300,00  

0,00  

1 132 300,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 071 262,00  

- 6   700,00  

1 064 562,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

23 000,00  

6 700,00  

29 700,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

10 200,00  

400,00  

10 600,00  

 

 

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

10 200,00  

400,00  

10 600,00  

 

85214  

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

318 446,00  

14 000,00  

332 446,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

134 446,00  

14 000,00  

148 446,00  

 

85216  

 

Zasiłki stałe  

80 000,00  

12 700,00  

92 700,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

80 000,00  

12 700,00  

92 700,00  

 

 

 

 

 

 

 

Razem:  

54 534 665,93  

27 100,00  

54 561 765,93  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »