| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 158.XXVI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 12 września 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) i   art. 211, art. 212, art.214, art. 235, art. 236 i   art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) - uchwala się, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w   Sierpcu z   dnia 29 grudnia 2011 roku z   późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zwiększa się dochody budżetu o   kwotę na 2012 rok o   kwotę   297.652 zł.   Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi   51.966.691 zł,   zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1   do Uchwały Budżetowej pn. „ Dochody na 2012 rok”:  

a)   dochody bieżące zwiększa się o   kwotę   120.000zł,   tj. do kwoty   46.258.419 zł,  

b)   dochody majątkowe zwiększa się o   kwotę   177.652 zł.   Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi   5.708.272 zł;  

2)   zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o   łączną kwotę   604.989 zł,   i jednocześnie zmniejsza się o   kwotę   307.337 zł.   Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi   55.795.669 zł,   zgodnie z   Załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2   do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”:  

a)   wydatki bieżące zwiększa się o   kwotę   404.037 zł,   i jednocześnie zmniejsza się o   kwotę   80.138 zł   tj. do kwoty   45.377.754 zł,   zgodnie z   Załączniki Nr 3   do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”,  

b)   wydatki majątkowe zwiększa się o   kwotę   200.952 zł   , i   jednocześnie zmniejsza się o   kwotę   227.199.zł   tj. do kwoty   10.417.915 zł   , zgodnie z   Załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”,  

c)   Dokonuje się zmian w   planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z   Załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8   do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w   Sierpcu.  

2.   Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie Zespół w   Płocku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Juliusz   Gorzkoś

 


Załącznik do Uchwały Nr 158.XXVI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 września 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki do UCHWAŁY Nr 158.XXVI.2012 RADY POWIATU W   SIERPCU z   dnia 12 września 2012 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »