| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odapadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318) w związku
z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013r. poz. 1399 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 1593), Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienia się zapis § 2 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Selektywnie zebrane odpady:

a) z papieru, z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem: gospodarstwa domowe – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

b) szkło, gromadzone w odpowiednich workach z folii zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem: gospodarstwa domowe – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kuropieska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »