| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/240/2014 Rady Gminy Sońsk

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594, z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013 r., poz. 182, z   późn. zm.), w   związku z   uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „POMOC PAŃSTWA W   ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020 (M. P., poz. 1024), Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i   rodzin wymienionych w   uchwale Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „POMOC PAŃSTWA W   ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024).  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Niesłuchowski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/240/2014
Rady Gminy Sońsk
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

uzasadnienie(240)-2014  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »