| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/417/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 6 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2014-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kozienicach postanawia:

§ 1.

Wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata2014 – 2026, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany do Łącznego wykazu nakładów i limitów przedsięwzięć do WPF GminyKozienice na lata 2014 - 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach


Mariusz Prawda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/417/2014
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/417/2014
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 6 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


                                 Objaśnienia do uchwały Nr XLI/417/ 2014
                                                  z dnia 06 lutego 2014 roku zmieniającej uchwałę

      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy                                                           Finansowej  Gminy Kozienice  na lata  2014 - 2026

W uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kozienice
na lata 2014 - 2026 dokonano następujących zmian:

I.                                                                                                                                                                

      W załączniku nr 1 -  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice  na lata 2014 – 2026

dokonuje się następujących zmian:

ROK  2014

w poz. 1    -  wysokość dochodów ogółem -    ustala się                w  kwocie   123.902.465 zł

w poz. 1.1 -  wysokość dochodów bieżących  - ustala się              w  kwocie   120.127.857 zł

w poz. 1.1.5-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące     -                                                                                            ustala się          w kwocie     8.664.174 zł

w poz. 2   - wydatki ogółem - ustala się                                         w  kwocie   135.514.985 zł

- w poz. 2.1 - wydatki bieżące  - ustala się                                       w kwocie    107.701.895 zł

-w poz. 2.2- wydatki majątkowe- ustala się                                      w kwocie      27.813.090 zł

Na zmianę kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wpłynęły:

1/ otrzymane środki na zwiększenie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych:

,, Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu"

      rok 2014 (+)  22 547,00zł

      rok 2015(+) 16 139,00 zł

         ,, Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja"

             rok 2014 (+)  3 967,00 zł.

       2/ Zarządzenie Burmistrza Gminy Kozienice  Nr 389/2014 z 29.01.2014 roku.   

Na zmianę kwoty wydatków majątkowych wpłynęła dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową

dla Gminy Pionki ( 21 450,00zł) z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za przejęte przez gminę grunty

niezbędne do realizacji inwestycji drogowej ważnej dla poprawy życia mieszkańców Gminy Kozienice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »