| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/227/14 Rady Gminy Wolanów

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) oraz art. 419 § 2-4 i   art. 420 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn.zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:  

§   1.   W granicę okręgu wyborczego nr 14 określoną w   załączniku do uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy Wolanów z   dnia 25 września 2012 roku w   sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu, włącza się ul. Świerkową.  

§   2.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Radomiu.  

§   3.   Na niniejszą uchwałę wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Radomiu, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

§   6.   Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w   czasie trwania, której uchwała weszła w   życie.  

§   7.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Sylwester   Mąkosa

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »