| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/219/14 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2013 r., poz. 465) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 1381),- Rada Gminy w Skórcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy pobór od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się stawki dla inkasentów z poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Podstawę ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowią kwoty zebrane osobiście przez inkasenta.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów następuje w terminie siedmiu dni od dnia w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego ma nastąpić wpłata podatku.

§ 5. Pobór podatku w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie lub na rachunek gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/185/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie poboru podatku w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw w Gminie Skórzec.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grażyna Pietrak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/219/14
Rady Gminy w Skórcu
z dnia 25 marca 2014 r.

WYKAZ INKASENTÓW I STAWKI PROCENTOWE ZA INKASO

Lp.

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

STAWKA PROCENTOWA ZA INKASO

1

BOROSZKÓW

SYLWESTER ULICZNY

12,4 %

2

CZERNIEJEW

ANNA DUK

11,8 %

3

DĄBRÓWKA-NIWKA

HANNA BAREJA

11,9 %

4

DĄBRÓWKA-ŁUG

FELIKS ZWIERZYŃSKI

11,4 %

5

DĄBRÓWKA-STANY

GRAŻYNA DZIEWULSKA

11,4 %

6

DĄBRÓWKA-WYŁAZY I

LUCJAN WOJEWÓDZKI

11,8 %

7

DĄBRÓWKA-WYŁAZY II

RADOSŁAW JASTRZĘBSKI

12,2 %

8

DOBRZANÓW

JAN SZOSTEK

12,8 %

9

DRUPIA

JERZY KRUSZEWSKI

11,9 %

10

GOŁĄBEK

LESZEK SKOCZYLAS

12.1 %

11

GRALA-DĄBROWIZNA

ANDRZEJ PIETRASIK

12,3 %

12

KŁÓDZIE

LESZEK CIS

11,9 %

13

NOWAKI

JOLANTA WIĄCEK

11,8 %

14

OZORÓW

ANDRZEJ KOKOSZKA

11,4 %

15

STARA DĄBRÓWKA

MIROSŁAW WADAS

12,3 %

16

SKARŻYN

MONIKA GAJOWNICZEK

12,6 %

17

SKÓRZEC

STEFAN KOSMALSKI

11,4 %

18

TEODORÓW

STANISŁAW SKARUZ

12,2 %

19

TRZCINIEC

SYLWESTER ZIELIŃSKI

12,0 %

20

WÓLKA KOBYLA

STANISŁAW BURGS

12,0 %

21

ŻELKÓW I

WIESŁAW ZASUWIK

11,9 %

22

ŻELKÓW II

HENRYK NAWROCKI

12,3 %

23

ŻEBRAK

ALICJA KOĆ

12,2 %

Przewodniczący Rady Gminy


Grażyna Pietrak


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »