| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 290/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011, Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) , na wniosek Wójta Gminy Nowa Sucha, Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w 2012 roku poz. 7038 wprowadza się następujące zmiany:

1) do opisu granic okręgu wyborczego nr 4 dopisuje się ulicę,,Spółdzielcza”,

2) do opisu granic okręgu wyborczego nr 5 dopisuje się ulice,,Szmaragdowa” i ,,Diamentowa”,

3) do opisu granic okręgu wyborczego nr 6 dopisuje się ulice,,Odległa” i ,,Podleśna”.

§ 2. Obowiązujący podział Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu uwzględniające w/w  zmiany określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Sucha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski


Załącznik do Uchwały Nr 290/XXXVIII/2014
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 27 marca 2014 r.

Podział Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze:

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba mieszkańców w okręgu wyborczym

Okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa

Liczba wybieranych radnych

1

Sołectwo Stary Dębsk
Sołectwo Braki
Sołectwo Nowy Dębsk

501

1,17

1

2

Sołectwo Kozłów Szlachecki
Sołectwo Nowy Kozłów Pierwszy

444

1,04

1

3

Sołectwo Antoniew

242

0,57

1

4

Sołectwo Kozłów Biskupi:
ul. Sochaczewska
ul. Kasztanowa
ul. Północna
ul. Prosta
ul. Spokojna
ul. Klonowa
ul. Olimpijska
ul. Brzozowa
ul. Spółdzielcza

448

1,05

1

5

Sołectwo Kozłów Biskupi:
ul. Piękna
ul. Złota
ul. Sosnowa
ul. Załamana
ul. Rumiankowa
ul. Akacjowa
ul. Nadrzeczna
ul. Leśna
ul. Wrzosowa
ul. Szmaragdowa
ul. Diamentowa

476

1,11

1

6cd. 6

Sołectwo Kozłów Biskupi:
ul. Skierniewicka
ul. Dworkowa
ul. Przyszła
ul. Cicha
ul. Miodowa
ul. Kwiatowa
ul. Wąska
ul. Kolejowa
ul. Polna
ul. Słoneczna
ul. Wesoła
ul. Działkowa
ul. Sadowa
ul. Dębowa
ul. Orzechowa
ul. Wiśniowa
ul. Odległa
ul. Podleśna

482

1,13

1

7

Sołectwo Rokotów

413

0,96

1

8

Sołectwo  Stary Białynin
Sołectwo Nowy Białynin
Sołectwo Orłów
Sołectwo Marysinek

424

1,00

1

9

Sołectwo Kornelin - Leonów
Sołectwo Kolonia Gradowska

417

0,98

1

10

Sołectwo Zakrzew
Sołectwo Stara Sucha – Nowy Żylin

544

1,27

1

11

Sołectwo Nowa Sucha

390

0,91

1

12

Sołectwo Mizerka – Stary Żylin
Sołectwo Nowy Kozłów Drugi – Szeligi

503

1,17

1

13

Sołectwo Wikcinek
Sołectwo Okopy
Sołectwo Borzymówka

470

1,10

1

14

Sołectwo Kościelna Góra
Sołectwo Kurdwanów
Sołectwo Glinki

421

0,99

1

15

Sołectwo Roztropna

231

0,54

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »