| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/497/14 Rady Miasta Otwocka

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Otwockiego Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii dróg publicznych gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew.:

- 87/1, 87/2 i 87/3 w obr. 80 stanowiących  ul.  Pola na odcinku od ul. Warszawskiej do  ul. Zamenhofa

- 145/3, 145/1, 145/2 i 145/4 w obr. 17 stanowiących ul. Radomską

- 193 w obr. 43 stanowiącą  ul. Krzywą, poprzez wyłączenie tych dróg z użytkowania.

§ 2. Kopie mapy terenu ukazujące położenie dróg wymienionych w §1 niniejszej uchwały stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Piotr Kudlicki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/497/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/497/14

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/497/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/497/14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/497/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/497/14


Uzasadnienie

W myśl obowiązujących przepisów Rada Miasta jest upoważniona do nadawania
i pozbawiania kategorii dróg gminnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi
do odpowiedniej kategorii.

Ulica Pola na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa w Otwocku stanowi grunt zadrzewiony, na którym nie urządzono drogi publicznej.

Ulica Radomska oraz ulica Krzywa nie spełnia wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wobec stanu faktycznego i prawnego pozbawienie kategorii „drogi publicznej” przedmiotowych nieruchomości jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »