| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/498/14 Rady Miasta Otwocka

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260
ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Otwockiego Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XLIV /488/02 Rady Miasta Otwocka z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych
(z późniejszymi zmianami) dokonuje się następujących zmian: W tabeli w oznaczeniu ,,Na odcinku” pod L.p 210 dopisuje się tekst: ,,Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej Nr 271010W na terenie miasta Otwocka oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- część dz. nr ew. 119/1, część dz. nr ew. 119/6, część dz. nr ew. 22/2 oraz część dz. nr ew. 119/4 w obrębie 22

- dz. nr ew. 1/1 i 1/2 oraz część dz. nr ew. 1/4 i część dz. nr ew. 1/3 w obrębie 34 stanowiących ulicę Przewoską.”

2. Pozbawienie kategorii drogi z ust. 1 następuje poprzez wyłączenie części tej drogi
z użytkowania.

§ 2. Szkic sytuacyjny terenu ukazujący położenie drogi wymienionej w §1 uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Piotr Kudlicki


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/498/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/498/14


Uzasadnienie

W myśl obowiązujących przepisów Rada Miasta jest upoważniona do nadawania
i pozbawienia kategorii dróg gminnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organ właściwy do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczania jej do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczania drogi do odpowiedniej kategorii. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej nr 271010W na terenie miasta Otwocka oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- część dz. nr ew. 119/1, część dz. nr ew. 119/6, część dz. nr ew. 22/2 oraz część dz. nr ew. 119/4 w obrębie 22

- dz. nr ew. 1/1 i 1/2 oraz część dz. nr ew. 1/4 i część dz. nr ew. 1/3 w obrębie 34

stanowiących ulicę Przewoską.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią grunt zakrzewiony, na którym nie urządzono drogi publicznej.

Wobec faktycznego wyłączenia w/w drogi z użytkowania jako drogi o charakterze publicznym, pozbawienie kategorii ,,drogi publicznej’’ jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »