| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/499/14 Rady Miasta Otwocka

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz w związku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Otwockiego Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się drogę (dz. nr ew. 101/1 w obr. 22) do kategorii drogi gminnej Nr 271010W –
ul. Przewoskiej.

§ 2. Szkic sytuacyjny terenu ukazujący położenie drogi wymienionej w §1 uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Piotr Kudlicki


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/499/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/499/14


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 uchwały z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 260 ze zm.), zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miasta po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują m. in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Zarząd Powiatu Otwockiego w przewidzianym terminie złożył pozytywną opinię, dotyczącą przedmiotowej propozycji zaliczenia drogi w Otwocku, o której mowa w niniejszej uchwale, do kategorii dróg gminnych.

Droga dojazdowa (działka nr ew. 101/1 w obr. 22) którą zalicza się do kategorii drogi gminnej Nr 271010W – ul. Przewoskiej znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i spełnia parametry drogi publicznej określone w ustawie
o drogach publicznych oraz stanowi dojazd do drogi powiatowej ulicy Batorego.

Wobec faktycznego zaliczenia w/w działki do użytkowania jako drogi o charakterze publicznym, zaliczenie działki nr ew. 101/1 w obr. 22 jako ,,drogi publicznej” jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »