| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Miasta Łaskarzew

z dnia 14 marca 2014r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Łaskarzew „Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 1”

Na podstawie art. 9   ust. 1, art. 18 ust. 2   pkt 9   lit h oraz art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 2   ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 24, art. 176 pkt 3   lit c, art. 251 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z   2011r. Nr 149, poz. 887) art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U   z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm.) Rada Miasta Łaskarzew uchwala co następuje:  

§   1.   W celu wykonywania zadań własnych gminy w   zakresie pomocy w   opiece i   wychowaniu dziecka tworzy się gminną jednostkę organizacyjną-placówkę wsparcia dziennego pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 1”, prowadzącą gospodarkę finansową w   formie jednostki budżetowej.  

§   2.   Nadaje się Statut dla „Placówki Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 1”, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 01.05.2014 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Michał   Pałyska

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/281/2014
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 14 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zal 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »