| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/407/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody olszy czarnej rosnącej w Parku Potulickich w Pruszkowie

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z pomnika przyrody olszy czarnej (Alnus glutinosa) uznanej za pomnik przyrody na podstawie rozporządzenia Nr. 259 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 212 poz. 3675) rosnącej w Parku Potulickich w Pruszkowie, nr działki ewidencyjnej 485 obręb 23, o obwodzie pnia 230+110 cm i wysokości 16 m.

2. Zniesienie formy ochrony drzewa, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.

3. Lokalizację w/w pomnika przyrody określa załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Wacławek


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/407/2014
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »