| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/216/2014 Rady Gminy Baboszewo

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Rzewinie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9   lit.h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r, poz.594 ze zm.) oraz art.8 ust.2 pkt.2 w   związku z   art.13 ust.2 i   4 ustawy o   bibliotekach z   dnia 27 czerwca 1997 r (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz.642 ze zm.) Rada Gminy Baboszewo uchwala co następuje:  

§ 1.  

Z dniem 31 marca 2014 r likwiduje Filię Biblioteczną w   Rzewinie wchodzącą w   skład Gminnej Biblioteki Publicznej w   Baboszewie.  

§ 2.  

Uzasadnienie likwidacji Filii Bibliotecznej w   Rzewinie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Kowalkowski

 


Załącznik do Uchwały Nr  XXVI/216/2014
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 28 marca 2014 r.

Uzasadnienie  

Uchwała jest następstwem podjętej wcześniej Uchwały Nr XXI/178/2013 z   dnia 13 września 2013 r w   sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w   Rzewinie. Informację o   zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej wraz z   uzasadnieniem podano zgodnie z   wymogami wynikającymi z   ustawy o   bibliotekach z   dnia 27 czerwca 1997 r.(tekst jedn. Dz.U. Z   2012 r. poz 642, ze zm. ) do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w   Gminnej Bibliotece Publicznej w   Baboszewie w   dniu 19 września 2013 r na 6   miesięcy przed jej likwidacją. Ponadto uzyskano opinię co do likwidacji Filii Bibliotecznej w   Rzewinie z   Biblioteki Publicznej m. st Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Po wyczerpaniu procedur związanych z   likwidacją Filii Bibliotecznej w   Rzewinie podejmuje się Uchwałę o   jej likwidacji z   dniem 31 marca 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Kowalkowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »