| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/160/2014 Rady Gminy Joniec

z dnia 14 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 419 §2 i 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Joniec Rada Gminy Joniec uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały nr XXV/69/2012 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ulega zmianie załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Zobowiązuje się Wójta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie.

§ 3. Na ustalenia rady gminy w sprawie podziału na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie conajmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Nowiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/160/2014
Rady Gminy Joniec
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zal1 do 160


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/160/2014
Rady Gminy Joniec
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zal2 do 160

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »