| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ustalenia inkasa poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm./, art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r., poz.1381/, art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r., Nr 95 poz. 613 z póź. zm./ oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz.U.z 2013r. poz. 465/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa.

2. Inkasentami wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.

3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego nie może być niższa niż 400 zł brutto /słownie: czterysta złotych/ za jedną ratę podatku.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 19/XXXIII/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia inkasa podatków: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /zm.: Uchwała Nr 21/XXXIV/10 z dnia 07 czerwca 2010r./.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 7/XXXI/14

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 31 marca 2014r

L.p.

Nazwa sołectwa

% inkasa

  Aleksandrów

  11,7

   Antoniew

   24,2

    Babskie Budy

    17,0

     Czerwona Niwa Parcel

     11,5

      Czerwona Niwa

      13,0

       Nowy Drzewicz

       11,5

        Stary Drzewicz

        13,5

         Duninopol, Podbuszyce

         12,5

          Działki

          20,5

           Feliksów

           19,0

            Franciszków

            16,0

             Guzów

             14,3

              Hipolitów

              23,1

               Jesionka

               15,2

                Józefów

                26,2

                 Janówek

                 13,0

                  Nowe Kozłowice

                  15,3

                   Stare Kozłowice

                   13,5

                    Kamionka

                    15,7

                     Łubno

                     25,2

                      Morgi

                      25,2

                       Miedniewice

                       11,5

                        Nowa Wieś

                        16,7

                         Oryszew Osada

                         12,7

                          Nowy Oryszew

                          11,5

                           Podoryszew, Stara Wieś

                           15,0

                            Popielarnia

                            24,2

                             Prościeniec

                             25,2

                              Różanów

                              13,3

                               Sokule

                               18,9

                                Starowiskitki P

                                14,3

                                 Starowiskitki

                                 13,8

                                  Smolarnia

                                  25,2

                                   Cyganka

                                   15,5

                                    Tomaszew

                                    26,2

                                     Wiskitki

                                     12,0

                                      Wola Miedniewska

                                      11,5

                                       Guzów Osada

                                       14,3

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY

                                         Leszek Kopczewski    


                                       Uzasadnienie

                                       do Uchwały Nr 7/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki

                                       z dnia 31 marca 2014r.

                                       w sprawie ustalenia inkasa poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

                                       Zgodnie z art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2013r., poz. 1381/, art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r., Nr 95 poz.613 z póź. zm./ oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2013r. poz.465/ rada gminy może zarządzić pobór w/w podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Realizując dyspozycje zawarte w wymienionych ustawach podatkowych Rada Gminy Wiskitki podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy w związku z przeprowadzeniem analizy dotyczącej przypisu należności, ilości pozycji wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wynagrodzenia za inkaso w poszczególnych sołectwach.

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY


                                       Leszek Kopczewski

                                       POLECANE

                                       reklama

                                       Ostatnio na forum

                                       RODO 2018

                                       Eksperci portalu infor.pl

                                       Clever Investment

                                       Księgowość Bliska Tobie

                                       Zostań ekspertem portalu Infor.pl »