| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])), na wniosek Wójta Gminy Wiskitki, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr 3/XXII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie obwodów głosowania, w których dokonano podziału Gminy Wiskitki na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych dokonuje się zmiany opisu granic obwodu Nr 3 w Jesionce poprzez dopisanie nazwy ulicy „ Jodłowa” i „Świerkowa” w granicach okręgu wyborczego Nr 3.

§ 2.

Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/XXXI/14
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 marca 2014 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania i numery okręgów wyborczych w granicach obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Okręg wyborczy nr 1- Sołectwo:
Stare Kozłowice

Świetlica Wiejska w Starych Kozłowicach 145,
96-315 Wiskitki

2

Okręg wyborczy nr 2- Sołectwa:
Feliksów, Nowe Kozłowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kozłowicach 17,
96-315 Wiskitki

3

Okręg wyborczy nr 3- Sołectwo:
Jesionka: Aleja Partyzantów, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Graniczna, Jodłowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Przemysłowa, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Środkowa, Świerkowa, Topolowa, Więckowskiego, Wiśniowa

Część okręgu wyborczego nr 4- Sołectwa:
Łubno, Jesionka: Długa, Ekologów, Józefa Kapuścińskiego, Kościelna, Leśna, Majowa, Przejazdowa, Sucha, Wąska Wschodnia, Wspólna

Ochotnicza Straż Pożarna w Jesionce
Ul. Al. Partyzantów 22
96-315 Wiskitki

4

Okręg wyborczy nr 5- Sołectwo:
Franciszków

Część okręgu wyborczego nr 4: Sołectwo:
Antoniew

Część okręgu wyborczego nr 11: Sołectwa:
Prościeniec, Smolarnia

Szkoła Podstawowa w Franciszkowie, ul. Dębowa 49, 96-315 Wiskitki

5

Okręg wyborczy nr 6- Sołectwa:
Guzów, Nowy Oryszew

Okręg wyborczy nr 7- Sołectwo:
Guzów- Osada

Okręg wyborczy nr 8- Sołectwa:
Aleksandrów, Czerwona Niwa, Czerwona Niwa- Parcel, Różanów

Szkoła Podstawowa w Guzowie- Osadzie ul. Łubieńskich 2,
96-315 Wiskitki

6

Część okręgu wyborczego nr 9- Sołectwa:
Babskie Budy, Wola Miedniewska, Starowiskitki, Starowiskitki- Parcel

Okręg wyborczy nr 10- Sołectwa:
Hipolitów, Miedniewice

Część okręgu wyborczego nr 11- Sołectwa:
Kamionka, Nowa Wieś, Popielarnia

Szkoła Podstawowa w Miedniewicach nr 86,
96-315 Wiskitki

7

Część okręgu wyborczego nr 13- Sołectwa:
Duninopol+ Podbuszyce, Janówek, Oryszew- Osada, Podoryszew+ Stara Wieś

Część okręgu wyborczego nr 9: Sołectwo:
Cyganka

VITA-MED Sp. z o.o. w Oryszewie Osadzie 15,
96-315 Wiskitki

8

Okręg wyborczy nr 12- Sołectwa:
Działki, Józefów, Sokule, Tomaszew

Część okręgu wyborczego nr 9: Sołectwo:
Morgi

Część okręgu wyborczego nr 13: Sołectwa:
Nowy Drzewicz, Stary Drzewicz

Szkoła Podstawowa
w Wiskitkach, Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki

9

Okręg wyborczy nr 14- Sołectwo:
Wiskitki: Błońska, Chemików, Pańska, Plac Wolności, Strażacka, Topiel, Zagródź

Okręg wyborczy nr 15- Sołectwo:
Wiskitki: Armii Krajowej, Cegielnia, Edwarda Sokołowskiego, Guzowska, Kościuszki, Ogrodowa, Rodzinna, Spółdzielcza, Wspólna, Zacisze, Żyrardowska

Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1,
96-315 Wiskitki


Uzasadnienie

Uchwałą Nr 3/XXII/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku Rada Gminy dokonała podziału Gminy Wiskitki na 9 stałych obwodów głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwalę Nr 60/XXIX/13 w sprawie nadania nazwy ulicom w Jesionce. Z tego też powodu zachodzi konieczność zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2013 roku Nr 3/XXII/13 dotyczącej obwodów głosowania.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26 poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014r. poz. 179 i 180.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »