| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014r. poz. 231) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Obwód głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym  nr 14 określony w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.malawies.bip.org.pl.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/XXXIV/2014
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 27 marca 2014 r.

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

6

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym nr 14

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 05 stycznia 2011roku  - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) zmianie uległy zasady tworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, w których w dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie tworzy się odrębne obwody głosowania.

Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika jednostki. W jednostkach, w których w dniu wyborów przebywać będzie mniejsza liczba wyborców, po zasięgnięciu opinii jej kierownika, może zostać utworzony odrębny obwód głosowania.

W chwili obecnej w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kościelnym na stałe zameldowanych jest 80 pensjonariuszy, z czego 65 osób posiada prawo wyborcze.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »