| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/171/14 Rady Gminy Wodynie

z dnia 10 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/94/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 12 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodynie na stałe obwody głosowania, wprowadza się nastepującą zmianę lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej:

- dla obwodu głosowania Nr 6 - wyznacza się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Pawilonie turystycznym w Woli Wodyńskiej, Wola Wodyńska 109A, 08-117 Wodynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§ 4. Zgodnie z treścią art. 12 § 13- Kodeksu wyborczego: „Na uchwałę rady gminy, o których mowa
w § 2,4 i 9 wyborcom, o liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości...”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Michalczyk


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 ze zm.) wojt przedkłada radzie gminy wnioski dotyczące zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, których można dokonać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Z uwagi na fakt, że w maju 2014r. będą przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego oraz mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków głosowania i pracy członkom komisji obwodowej- zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej jest uzasadniona. Dotychczasowa siedziba mieści się
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Lokal ten wymaga wyremontowania.

Nowa siedziba mieścić się będzie w nowowybudowanym budynku-Pawilonie turystycznym, położonym około 500 metrów od dotychczasowej siedziby komisji. Warunki głosowania oraz pracy komisji  będą znacznie lepsze.

W związku z powyższym przyjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »