| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie zmian Uchwały nr III/13/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska Węgrowa uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/13/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55 poz. 1796 z dnia 12 kwietnia 2011 r.) dokonuje się następujących zmian:

1. § 4. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „ Dane ujęte w informacji o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust 1, powinny zawierać: dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, nazwę gminy zamieszkania, wyszczególnienie wagi subwencyjnej dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego ds. oświaty i wychowania”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Krzysztof Wyszogrodzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »