| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII.273.2014 Rady Gminy Brańszczyk

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu i stawki wskazanej w ust. 1.

3. Opłata za świadczenia przedszkola płatna jest z góry, w terminach podanych przez przedszkole do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

5. Opłata określona w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5b-5e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 3. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat i zwrot opłat za świadczenia, o których mowa w § 2 określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. Wzór umowy określa wójt.

§ 4. Tracą moc uchwały:

1. Nr XVIII/57/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk,

2. Nr XIV/68/11 z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/57/11 z dnia 11 sierpnia 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pieńkos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »