| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r

Na podstawie art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych       (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   ) oraz § 10 Uchwały budżetowej Nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu w   Legionowie z   dnia 29 grudnia 2011 r., Zarząd Powiatu w   Legionowie uchwala,         co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się zmian w   planie dochodów i   wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r. w   ten sposób, że:  

1)   w załączniku Nr 1   – Planowane dochody budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   w załączniku Nr 2   – Planowane wydatki budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik  do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   w załączniku Nr 6   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 roku oraz dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na mocy umów lub porozumień z   organami administracji rządowej stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  
 

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  
 

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  
 

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  
 

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  
 

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707)  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w   planie dochodów i   wydatków w   ramach działów klasyfikacji budżetowej  

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa, rozdział   75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie planu dochodów i   wydatków o   kwotę   7.513,- zł   na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 111/2012 z   dnia 18 lipca  
2012 r. z   przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Legionowie.  

Dział 852   Pomoc społeczna   , rozdział   85231   Pomoc dla cudzoziemców  
zwiększenie planu dochodów i   wydatków o   kwotę   7.600,- zł   na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 106/2012 z   dnia 13 lipca 2012 r.     z przeznaczeniemna realizację programów integracyjnych dla cudzoziemców z   Powiatu Legionowskiego.  

Zmiany w   planie dochodów i   wydatków w   ramach działów rozdziałów i   podziałek klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i   referatów Starostwa Powiatowego  

Dział 921   Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego   ,   rozdział 92105   Pozostałe zadania  
w zakresie kultury   przesunięcie kwoty   1.760,- zł   z grupy wydatkowej   wydatki związane  
z realizacją ich zadań statutowych   do grupy wydatkowej   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   w celu zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy zlecenia, której przedmiotem będą prace artystyczne o   historycznych miejscach Powiatu Legionowskiego.  

Dział 926   Kultura fizyczna   ,   rozdział 92605   Zadania w   zakresie kultury fizycznej   przesunięcie kwoty   7.000,- zł   z grupy wydatkowej   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   do grupy wydatkowej   wydatki związane z   realizacją ich zadań statutowych.  
W związku z   mniejszą ilością umów zlecenie na sędziowanie w   zawodach w   ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej staje się celowe przesunięcie środków  
z wynagrodzeń na realizację zadań bieżących w   zakresie kultury fizycznej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »