| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Szelków

z dnia 9 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz .U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o   kwotę   10.600,00 zł   wg załącznika Nr 1do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów związanych z   realizacją zadań zleconych gminie ustawami z   zakresu administracji rządowej zwiększa się o   kwotę   3.600,00     wg załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia, po zmianach wynosi on   1.631.595,03   zł.  

2.   Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o   kwotę   10.600,00 zł   wg załącznika Nr 2   do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków związanych z   realizacją zadań zleconych gminie ustawami z   zakresu administracji rządowej zwiększa się o   kwotę   3.600,00 zł   wg załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia, po zmianach wynosi on   1.631.595,03 zł.  

3.   Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę   15.225.658,54 zł   z tego:  

a)   bieżące 9.144.280,57 zł,  

b)   majątkowe 6.081.377,97 zł.  

4.   Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę   14.590.441,45 zł   z tego:  

a)   bieżące 8.037.541,45 zł,  

b)   majątkowe 6.552.900,00 zł.  

§   2.   1.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wójt Gminy Szelków  


Arnold Maciej   Grossmann

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2012
Wójta Gminy Szelków
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   DOCHODACH GMINY  

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 30/2012
Wójta Gminy Szelków
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

ZMIANY W   DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2012
Wójta Gminy Szelków
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W   WYDATKACH BUDŻETU GMINY  

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 30/2012
Wójta Gminy Szelków
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

ZMIANY W   WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE  


Uzasadnienie

Zmiany zawarte w   zarządzeniu wprowadza się aby urealnić budżet na 2012r.  

Załącznikiem Nr 1oraz załącznikiem Nr 2   wprowadza się   w   dziale 852   rozdział 85295   -   Pozostała działalność kwotę   10.600,00 zł,   zmiany powyższe wprowadza się zgodnie z   pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Nr FIN-I3111.92.2012.852 z   dnia 2012-07-30 z   przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie "   Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"   w kwocie 3. 600,00 zł oraz 7.000,00 zł na realizację programu " Pomoc państwa w   zakresie dożywiania".  

W pozostałych działach wprowadza się zmiany w   rozdziałach między paragrafami.  

Zmiany związane z   zadaniami zleconymi mają odbicie w   załączniku Nr 1a i   2a do niniejszego zarządzenia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »