| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/132/2012 Rady Gminy w Sabniach

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 211 i   212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm.) Rada Gminy w   Sabniach uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów o   kwotę 708   823,87.  

2.   Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 14   642   940,13 z   tego bieżące 9   920   814,13 majątkowe 4   722   126,00 zgodnie z   Tabelą Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Zwiększa się plan wydatków o   kwotę 708   823,87.  

2.   Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 14   978   869,10 z   tego bieżące 8   749   031,41 majątkowe 6   229   837,69 zgodnie z   Tabelą Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Zwiększa się plan dochodów i   plan wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej o   kwotę 3   200,00. Po dokonanych zmianach dochody i   wydatki zwiększyły się z   kwoty 1   169   653,26 do kwoty 1   172   853,26 zgodnie z   Tabelą Nr 1a i   2a do niniejszej uchwały.  

§   4.   Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w   2012 roku o   kwotę 54 043,00 z   tego:  

-   W Dz. 010 Rolnictwo i   łowiectwo z   : Projekt na dobudowę i   dobudowa sieci wodociągowej Kupientyn Kolonia oraz zakup samochodu 46   843,00 W   Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa: utworzenie wiejskich placów zabaw w   Kupientynie i   Zembrowie o   kwotę 7   200,00 Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w   2012 roku o   kwotę 545 224,76  

-   W Dz. 010 Rolnictwo i   łowiectwo na zakup używanego samochodu ciężarowego do obsługi SUW o   kwotę 14   800,00 W   Dz. 600 Transport i   łączność na: Dotacja dla starostwa powiatowego na realizację programu „Rozwój e-usług w   powiecie” o   kwotę 1   424,76  

-   W Dz. 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska na: w   zadaniu budowa zbiornika Niewiadoma na zakup dla OSP Kupientyn samochodu ratowniczego i   pontonu do prowadzenia zadań z   zakresu likwidacji poważnych awarii i   przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska o   kwotę 529 000,00. Wobec powyższego wydatki inwestycyjne zwiększyły się o   491   181,76 a   tabela zadania inwestycyjne w   2012 otrzymuje brzmienie zgodne z   Tabelą nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Wacław   Mikołajczuk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/132/2012
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na 2012 rok  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/132/2012
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2012r.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/132/2012
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej na 2012 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/132/2012
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej na 2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/132/2012
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne w   2012r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »