| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/245/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 4, § 11 - § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) na wniosek Wójta Gminy Puszcza Mariańska, Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Wycześniaku

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Fundacji Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie Oddział w Wycześniaku, siedziba: Wycześniak 22, 96-330 Puszcza Mariańska.

2. Ustala się numer obwodu głosowania – „9”.

3. Granicą obwodu głosowania jest podmiot wskazany w ust. 1.

§ 2. Uchwałę podlega przekazaniu  Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi  Wyborczemu w Płocku.

§ 3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku w terminie 5 dni od dnia jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »