| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/281/2014 Rady Miasta Raciąż

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na okręgi wyborcze

Na  podstawie art. 421 §1 w związku z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku -  Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr  21, poz. 112 z późn. zm.) po rozpatrzeniu  wniosku Burmistrza  Miasta –  Rada  Miejska uchwala  co następuje:

§ 1 W  załączniku do  Uchwały   Nr  XX/152/2012  Rady  Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie  podziału   Miasta  Raciąż  na  okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ,   okręg Nr 8 otrzymuje brzmienie:


Numer
Okręgu
wyborczego


Granice  okręgi

Liczba  mieszkańców w okręgu
_______________________________
w poszczególnych           ogółem
sołectwach****’ w okręgu


Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

2

3                              4

5


8


Miasto Raciąż ,ulice:
- Bronisława Zielińskiego
- Kilińskiego nr od 1 do
47A, od 48A do 56,57,
od 59 do 87
- mjr Henryka Dobrzańskiego
- Romana Wnorowskiego0

340
322
4
14

1

§ 2 Uchwała  podlega  przekazaniu  Wojewodzie  Mazowieckiem i Komisarzowi  Wyborczemu w Ciechanowie.

§ 3 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta.

§ 4 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  oraz  podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak


Uzasadnienie

do Uchwały nr XL/281/2014

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 31 marca  2014r.                             Do  Rady Miejskiej w Raciążu  wpłynął  wniosek Burmistrza  Miasta Raciąża w sprawie zmian w podziale Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zmiana  obejmuje okręg wyborczy Nr 8 i polega na dopisaniu przy ul. Kilińskiego nr porządkowego nieruchomości 87 a tym  samym zwiększenia liczby mieszkańców tej ulicy z 320 na 332 i mieszkańców ogółem z 338 na 340.

W związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest w pełni zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »