| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 341/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie

z dnia 23 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Słupno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 269/XXIX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Słupno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 poz. 9541) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie ul. Kościelna 13, posiadające oddziały zamiejscowe zlokalizowane w:

a) Szkole Podstawowej w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory 19;

b) Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupnie oraz na tablicy informacyjnej przedszkola i szkół wymienionych w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno


Elżbieta Kuchta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »