| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 350/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz. 182 ze zm.) w powiązaniu z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r , poz. 1024), Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r . i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki


Uzasadnienie

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym. Miejsko - Gminnym Programem osłonowym będą objęte dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, gdzie rodziny własnym staraniem i zasobami nie są w stanie zapewnić dzieciom posiłku. Celem wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 jest wyeliminowanie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a dyrektor szkoły lub przedszkola informuje o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Załącznik do Uchwały Nr 350/XL/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik do uchwaly nr 350/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2014 roku. Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »