| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/407/2014 Rady Miasta Marki

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Marki na lata 2014-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.              

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Marki


Marcin Piotrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/407/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/407/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 26 marca 2014 r.

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Limit 2014

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit 2022

Limit 2023

Limit 2024

Limit 2025

Limit 2026

Limit 2027

Limit 2028

Limit 2029

Limit zobowiązań

1

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

57 793 348

0

781 349

1 953 373

5 136 836

4 986 576

4 836 317

4 686 057

4 535 798

4 385 538

4 235 279

4 085 019

3 934 760

3 784 501

3 634 241

3 483 982

3 333 722

57 793 348

1.a

- wydatki bieżące

57 793 348

0

781 349

1 953 373

5 136 836

4 986 576

4 836 317

4 686 057

4 535 798

4 385 538

4 235 279

4 085 019

3 934 760

3 784 501

3 634 241

3 483 982

3 333 722

57 793 348

1.b

- wydatki majątkowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

- wydatki bieżące

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

- wydatki majątkowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

- wydatki bieżące

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.

- wydatki majątkowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

57 793 348

0

781 349

1 953 373

5 136 836

4 986 576

4 836 317

4 686 057

4 535 798

4 385 538

4 235 279

4 085 019

3 934 760

3 784 501

3 634 241

3 483 982

3 333 722

57 793 348

1.3.1

- wydatki bieżące

57 793 348

0

781 349

1 953 373

5 136 836

4 986 576

4 836 317

4 686 057

4 535 798

4 385 538

4 235 279

4 085 019

3 934 760

3 784 501

3 634 241

3 483 982

3 333 722

57 793 348

1.3.1.1

Współfinansowanie funkcjonowania nowo powstałego gimnazjum wraz z budynkiem sportowym w Markach przy ul. Wspólnej - Współfinansowanie funkcjonowania nowo powstałego gimnazjum wraz z budynkiem sportowym w Markach przy ul. Wspólnej

Urząd Miasta Marki

2015

2029

57 793 348

0

781 349

1 953 373

5 136 836

4 986 576

4 836 317

4 686 057

4 535 798

4 385 538

4 235 279

4 085 019

3 934 760

3 784 501

3 634 241

3 483 982

3 333 722

57 793 348

1.3.2.

- wydatki majątkowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/407/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »