| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 266/XLI/14 Rady Gminy Przyłęk

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego, przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szmajda


Uzasadnienie

Stan istniejący w dziedzinie, która ma być normowana  - ustawa - Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami wprowadza od 01.01.2014 r. zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Zgodnie z art. 5d wyżej wymienionej ustawy: „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. …”. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej zgodnie z wyżej wymienioną ustawą jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy.
Cel i potrzeba podjęcia uchwały - podjęcie uchwały umożliwi prowadzenie postępowania w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.
Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Uchwała pozwoli na bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z ustawy - Prawo energetyczne
w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego przez GOPS w Przyłęku,  który prowadzi również dodatki mieszkaniowe.
Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze - podjęcie chwały umożliwi osobom korzystającym
z dodatków mieszkaniowych bezpośrednie załatwianie spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Skutki finansowe związanie z wejściem w życie uchwały - podjęcie uchwały nie wiąże się z żadnym skutkiem finansowym.
Źródło finansowania - wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują dotacje celowe, na realizację wypłat dodatku energetycznego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r., Nr 21, poz. 124; z 2013 r., poz 984 i 1238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »