| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/267/2014 Rady Gminy Sochaczew

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Uchwala, co następuje: :

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 27,00 zł za 1m3

§ 2. l. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) 28,10 zł za pojemnik o objętości 120 litrów,

2) 52,90 zł za pojemnik o objętości 240 litrów.

3) 113,40 zł za pojemnik o objętości 1100 litrów

4) 665,30 zł/szt. za 1 Mg za pojemnik KP7 o pojemności 7000 litrów

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. l ustala się w wysokości:

1) 20,00 zł za pojemnik o objętości 120 litrów,

2) 37,80 zł za pojemnik o objętości 240 litrów.

3) 81,00 zł za pojemnik o objętości 1100 litrów

§ 3. Górne stawki opłat określone w § l i § 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ćwikliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »