| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózn. zm. #), w związku z uchwałą Nr 153/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 197/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia
2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13565) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok w wysokości 383.927.445 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki z budżetu państwa i wolne środki, określone w tabeli nr 3 do uchwały.;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań na 2014 rok na zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę długu w kwocie 400.000.000 zł..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku  Województwa Mazowieckiego


Tomasz Kucharski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »