| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), Rada Gminy Wiązowna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1 – 3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa § 1 pkt 1 i 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia - 4,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - 1,00 zł;

2) sieci wodociągowych wraz z przyłączami - 1,00 zł;

3) sieci energetycznych wraz z przyłączami:

a) w poprzek drogi - 150 zł;

b) wzdłuż drogi - w jezdni - 100 zł;

c) wzdłuż drogi - poza jezdnią - 50 zł;

4) innych nie wymienionych w § 3 pkt 1 - 3 - 30,00 zł.

§ 4. Za zajecie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala sie następujące stawki opłat za jeden dzień, za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez:

1) rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł;

2) rzut poziomy pozostałych obiektów budowlanych - 0,50 zł.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 3 na reklamę, ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy za dzień umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej.

§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2 - § 5 nie mogą być niższe niż 20 zł w skali roku.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Wiązowna 88.XVI.2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Sokołowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »