| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. Nr 595 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  Nr 885 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Zarząd powiatu przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2013 rok zgodnie z załącznikami:

- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych wg działów                       – załącznik   Nr 1,

- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych wg działów                        - załącznik Nr 2,

- sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu część tabelaryczna – załącznik Nr 3,

- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej – część tabelaryczna               – załącznik   Nr 4,

- sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu – część  tabelaryczna – załącznik  Nr 5,

- sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  – załącznik Nr 6,część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego  – załącznik Nr 7,

- sprawozdanie z wykonania wydatków oświaty na poszczególne jednostki – załącznik Nr 8, Nr 9, Nr 10,

- sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych szkół i placówek – załącznik Nr 11,

- sprawozdanie z wykonania wydatków domów pomocy społecznej                  – załącznik Nr 12 i Nr 13,

- wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki  dochodów – załącznik Nr 14,

- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik Nr 15,

- sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i pomocy finansowej na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 16,

- sprawozdanie z zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi – załącznik Nr 17,

- sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 18,

- sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 19,

- informacja o stanie mienia – Powiatu Przasnyskiego - załącznik Nr 20.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje:

- Radzie Powiatu Przasnyskiego

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


mgr inż. Zenon Szczepankowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do uchwały nr 16 zarządu powiatu przasnyskiego z dnia 26 marca 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/2014
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik do uchwały nr 16 zarządu powiatu przasnyskiego z dnia 26 marca 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »