| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/227/14 Rady Gminy w Promnie

z dnia 8 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13a  ustawy § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy działając na wniosek Wójta Gminy Promna uchwala co następuje:

§ 1. W treści załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVII/133/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Promna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 3 i ustala się ją jako: świetlica wiejska, Lisów, 05-610 Goszczyn, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Promna i w sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy               Marek Rąbkowski


Załącznik do Uchwały Nr XLV/227/14
Rady Gminy w Promnie
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Promna na obwody głosowania.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 ze zm.), Wójt przedkłada Radzie Gminy wniosek dotyczący zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, którą można dokonać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą przeprowadzane 25 maja 2014r. dlatego należy zapewnić właściwe warunki głosowania i pracy członkom komisji obwodowej. Dotychczasowa siedziba komisji mieściła się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykałach. Względy techniczne uniemożliwiają dalszą pracę obwodowej komisji wyborczej.

Nowa siedziba obwodowej komisji wyborczej mieścić się będzie w wyremontowanym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisów, położonym około dwóch kilometrów od dotychczasowej siedziby komisji w Rykałach. Warunki głosowania oraz  pracy komisji będą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom, w tym budowlanym.

Proponowana zmiana siedziby głosowania będzie miała zastosowanie do wyborów Parlamentu Europejskiego, do wyborów organów samorządowych, do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, oraz referendów od chwili jego uchwalenia.

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »