| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/313/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 17 lipca 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r

Na podstawie   art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240; z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm.),   na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy Góra Kalwaria     Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w   Górze Kalwarii z   dnia 28 grudnia 2011 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.  

1.   W § 1  

1)   zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o   kwotę 59.895,- zł, w   tym:  

a)                 dochody bieżące zwiększa się o   kwotę 368.175,- zł,  

b)                 dochody majątkowe zmniejsza się o   kwotę 308.280,- zł;  

2)   ustala się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w   łącznej kwocie 70.391.483,- zł. Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w   zestawieniu Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   W § 2  

1)   zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o   kwotę 59.895,- zł, z   tego:  

a)                 zwiększa się wydatki bieżące o   kwotę 484.735,- zł,  

b)                 zmniejsza się wydatki majątkowe o   kwotę 424.840,- zł;  

2)   ustala się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w   łącznej kwocie 80.822.016,- zł. Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w   zestawieniu Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zestawienie Nr 4   „Zadania inwestycyjne w   2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w   zestawieniu Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Zestawienie Nr 6   „Plan dochodów i   wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012” otrzymuje brzmienie określone w   zestawieniu Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Góra Kalwaria.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zbigniew   Bugno

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/313/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 17 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/313/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 17 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/313/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 17 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/313/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 17 lipca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »