| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Przasnysz

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-3.

§ 2. 1)Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – 23.369.294,97 zł w tym:

- dochody bieżące – 19.388.565,13 zł,

- dochody majątkowe – 3.980.729,84 zł.

b) wydatki – 25.833.655,50 zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.969.655,78 zł,

- wydatki majątkowe – 7.863.999,72 zł.

2)Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody -3.922.016,74 zł,

- wydatki - 3.922.016,74 zł.

§ 3. 1)Deficyt budżetu w wysokości 2.464.360,53 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

2)Przychody budżetu w wysokości 5.517.782,53 zł, rozchody w wysokości 3.053.422,00 zł.

§ 4. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz


Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »