| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 199/83/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1   oraz pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z   2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w   wykonaniu uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu w   Ostrowi Mazowieckiej z   dnia 15 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się dochody budżetu powiatu o   kwotę 1.431 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan dochodów po zmianie wynosi 60.144.301,93 zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące - 51.225.141,93 zł,  

b)   dochody majątkowe - 8.919.160 zł.  

§   2.   1.   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o   kwotę 1.431 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan wydatków po zmianie wynosi 65.655.593,23 zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące - 50.161.784,23 zł,  

b)   wydatki majątkowe - 15.493.809 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Wicestarosta  


Jerzy Bauer  

Starosta  


Zbigniew   KamińskiCzłonkowie Zarządu:                                                                                    

Dariusz Zygmunt Chmielewski ..................................  

Waldemar Wojtkowski ...............................................  

Urszula Wołosiewicz ..................................................  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 199/83/12
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W   DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

ZADANIA ZLECONE  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 243 732,00  

1 431,00  

3 245 163,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 242 832,00  

1 431,00  

3 244 263,00  

 

 

2110  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

3 242 832,00  

1 431,00  

3 244 263,00  

Razem:  

6 621 473,00  

1 431,00  

6 622 904,00  

Ogółem:  

60   142   870,93  

1   431,00  

60   144   301,93  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 199/83/12
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W   WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

ZADANIA WŁASNE  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

26 332 914,00  

0,00  

26 332 914,00  

 

80130  

 

Szkoły zawodowe  

11 883 169,00  

0,00  

11 883 169,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

7 564 327,25  

- 12 300,00  

7 552 027,25  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

457 395,00  

- 30 000,00  

427 395,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

20 700,00  

32 300,00  

53 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

93 489,52  

10 000,00  

103 489,52  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

2 629 661,00  

0,00  

2 629 661,00  

 

85295  

 

Pozostała działalność  

50 000,00  

0,00  

50 000,00  

 

 

3117  

Świadczenia społeczne  

8 551,00  

1 339,00  

9 890,00  

 

 

3119  

Świadczenia społeczne  

1 509,00  

237,00  

1 746,00  

 

 

4117  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

3 392,00  

- 587,00  

2 805,00  

 

 

4119  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

599,00  

- 104,00  

495,00  

 

 

4287  

Zakup usług zdrowotnych  

0,00  

1 488,00  

1 488,00  

 

 

4289  

Zakup usług zdrowotnych  

0,00  

263,00  

263,00  

 

 

4307  

Zakup usług pozostałych  

27 395,00  

-   2   240,00  

25 155,00  

 

 

4309  

Zakup usług pozostałych  

4 834,00  

- 396,00  

4 438,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

3 161 779,00  

0,00  

3 161 779,00  

 

85406  

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w   tym poradnie specjalistyczne  

631 990,00  

0,00  

631 990,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

800,00  

1 000,00  

1 800,00  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

4 340,00  

- 1   000,00  

3 340,00  

Razem:  

57 586 326,23  

0,00  

57 586 326,23  

ZADANIA ZLECONE  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 243 732,00  

1 431,00  

3 245 163,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 242 832,00  

1 431,00  

3 244 263,00  

 

 

4060  

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  

283 352,00  

1 431,00  

284 783,00  

Razem:  

6 621 473,00  

1 431,00  

6 622 904,00  

Ogółem:  

65   654   162,23  

1 431,00  

65   655   593,23  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »