| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII-66/2012 Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 16 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 222, art. 235, art. 236,  art. 237, art. 239, art 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z   późn. zm.)Rada Miejska w   Wołominie uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XI – 127/2011 z   dnia 16 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:  

1.   § 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości   132 501 687 zł,   w tym:  

1)   dochody majątkowe w   wysokości 6   686 521 zł,  

2)   dochody bieżące w   wysokości                                         125 815 166 zł.  

Zmiany przedstawia tabela nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   W ramach dochodów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się dochody:  

1)   związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych, w   kwocie 9   452 236 zł,  

2)   związane z   realizacją zadań w   drodze umów lub porozumień z   jednostkami samorządu terytorialnego w   kwocie 446 150 zł.  

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości   143 927 713 zł   , w   tym:  

1)   wydatki majątkowe w   wysokości                                        26 232 252 zł,  

2)   wydatki bieżące w   wysokości                                            117 695 461 zł.  

Zmiany przedstawia tabela nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   W ramach wydatków, o   których mowa w   ust. 1   ustala się wydatki:  

1)   związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych, w   kwocie 9   452 236 zł,  

2)   związane z   realizacją zadań w   drodze umów lub porozumień z   jednostkami                 samorządu terytorialnego w   kwocie 3   634 082 zł, zgodnie z   załączoną tabelą nr 3   do niniejszej uchwały.  

3.   § 3   otrzymuje brzmienie:  

Ustala się wydatki na zadania i   zakupy inwestycyjne w   2012 roku, zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4   w kwocie 24 867 774 zł.  

5.   § 11  otrzymuje brzmienie:  

Ustala się dotacje udzielane z   budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w   łącznej kwocie 9   129 032 zł,  

w tym:  

1)   dotacje podmiotowe, w   łącznej kwocie 3   409 950 zł,  

2)   dotacje celowe, w   łącznej kwocie 3   744 082 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały  

3)   dotacje przedmiotowe, w   łącznej kwocie 1   975 000 zł.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Wołominie  


Marcin   Dutkiewicz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-66/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012  
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII-66/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2012  
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII-66/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 roku  
 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII-66/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I   ZAKUPY INWESTYCYJNE W   2012 ROKU  
 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII-66/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 16 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w   2012 roku  
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »