| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/162/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i   233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz.   U.   Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)   Rada Miasta w   Pionkach uchwala co następuje:  

§   1.   Wprowadza się zmiany w   Tabeli Nr 2   do Uchwały budżetowej jak w   załączniku nr 1   do Uchwały.  

§   2.   W wyniku wprowadzonych zmian § 1   Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie 78.488.048,09 zł z   tego: a) bieżące w   kwocie                 61.697.326,09 zł                

b)   majątkowe w   kwocie 16.790.722,00 zł  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie 87.167.768,96 zł z   tego: a) bieżące w   kwocie 60.862.721,09 z  

b)   majątkowe w   kwocie 26.305.047,87 zł  

§   3.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2011.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pionki  


Bohdan   Tosza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/162/2011  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 15 listopada 2011 r.  

Wydatki budżetu Miasta Pionki na 2011r.  

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

 

852  

 

 

Pomoc społeczna  

10 062 797,08  

10 000,00  

10 072 797,08  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

362 410,00  

10 000,00  

372 410,00  

 

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

25 000,00  

10 000,00  

35 000,00  

 

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

3 139 156,87  

5 000,00  

3 144 156,87  

 

 

90095  

 

Pozostała działalność  

799 880,00  

5 000,00  

804 880,00  

 

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

0,00  

5 000,00  

5 000,00  

 

921  

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

4 653 925,00  

5 000,00  

4 658 925,00  

 

 

92195  

 

Pozostała działalność  

3 397 925,00  

5 000,00  

3 402 925,00  

 

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

20 000,00  

5 000,00  

25 000,00  

 

926  

 

 

Kultura fizyczna  

2 175 672,00  

- 20 000,00  

2 155 672,00  

 

 

92695  

 

Pozostała działalność  

300 000,00  

- 20 000,00  

280 000,00  

 

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

300 000,00  

- 20 000,00  

280 000,00  

 

Razem:  

87 167 768,96  

0,00  

87 167 768,96  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »