| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 714/2014 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 602/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),  uchwała 667/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.01.2014 oraz §2 Uchwały Nr 699/2014, Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 602/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013 roku otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a ponadto wywieszona zostanie w autobusach i w punktach informacyjnych Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 714/2014
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

1. Bilety w formie papierowej i kupowanie za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym

L. p.

RODZAJ BILETU

CENA BILETU (zł.)

NORMALNY

ULGOWY

1.

Jednorazowy

3,00

1,50

2.

Na okaziciela 24-godzinny na wszystkie linie

10,00

5,00

2. Bilety w formie papierowej

L.p.

RODZAJ BILETU

CENA BILETU (zł.)

NORMALNY

ULGOWY

1.

Jednorazowy specjalny - kupowany u kierowcy

4,00

2,00

2.

Karnet 10-przejazdowy

24,00

12,00

3. Bilety w formie paperowej i elektronicznej (Radomska Karta Miejska)

L.p.

RODZAJ BILETU

CENA BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Z KARTĄ "RODZINA PLUS"

NORMALNY

ULGOWY

1.

Miesięczny na 1 linię

64,00

32,00

2.

Miesięczny na 2 linie

72,00

36,00

3.

Miesięczny na wszystkie linie

88,00

44,00

66,00

33,00

4.

Okresowy 150 dniowy imienny na wszystkie linie

340,00

170,00

5.

Okresowy 90 dniowy imienny na wszystkie linie

220,00

110,00

6.

Okresowy 30 dniowy imienny na 1 linie

64,00

32,00

7.

Okresowy 30 dniowy imienny na 2 inie

72,00

36,00

8.

Okresowy 30 dniowy imieny na wszystkie linie

88,00

44,00

66,00

33,00

9.

Okresowy 15 dniowy imienny na 1 linie

34,00

17,00

10.

Okresowy 15 dniowy imienny na 2 linie

38,00

19,00

11.

Okresowy 15 dniowy imienny na wszystkie linie

46,00

23,00

36,00

18,00

12.

Na okaziciela 30 dniowy na wszystkie linie

110,00

55,00

13.

Na okaziciela 15 dniowy na wszystkie linie

60,00

30,00

14.

Na okaziciela 7 dniowy na wszystkie linie

34,00

17,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »