| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 717/2014 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. W załączniku Nr 1 do  Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany :

1. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia rachunków (faktur) imiennych poświadczających wydatkowaną kwotę lub innego dokumentu poświadczającego wydatek związany ze stypendium..

2. § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

sytuacji materialnej ucznia z tym, że w przypadku, gdy:

a) dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 71% do 100% kryterium dochodowego – wysokość stypendium szkolnego będzie wynosić 90

b) dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 40% do 70,99 % kryterium dochodowego – wysokość stypendium szkolnego będzie wynosić 120

c) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 40% kryterium dochodowego – wysokość stypendium szkolnego będzie wynosić 170 zł..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »