| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/563/2014 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/517/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz. 17 z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/563/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/563/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/563/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646 oraz Dz.U. z 2014 r.poz.379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz.1318 oraz w Dz.U. z 2014 r. poz.379.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogloszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz.1096, poz.1859 oraz poz.3200.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »