| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/337/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Przasnyskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych niewygasających wydatków.

§ 2. 1. Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz planu finansowego wydatków niewygasających stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających w 2013 roku ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przasnyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Walędziak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/337/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/337/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/337/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/337/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku


Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/337/2013
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków.

Wydatki ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały stanowią zadania przyjęte do realizacji w 2013 roku.

W myśl art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty zamieszczone w budżecie, nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym jednocześnie należy ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz wydatki, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Środki Finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego powiatu – art. 263 ust. 6 cytowanej ustawy.

Mając na uwadze fakt, że niektóre zadania w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2014, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »