| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/471/2014 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 17 kwietnia 2014r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r  poz. 260 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg  gminnych, projektowaną drogę tzw. obwodnicę Zachodnią  na odcinkach od ulicy Młodzieżowej do ul. Lawendowej oraz od ul. Wieczorków do ul. Jana Pawła II.

2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1 wykazano na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska


Załącznik do Uchwały Nr LIV/471/2014
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/471/2014
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

W ramach przedsięwzięcia pn „Budowa projektowanej obwodnicy Zachodniej im. Jana Pawła II” przystąpiono do czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nabywaniem gruntu w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 687 ze zm.).

W celu uzyskania zezwolenia na realizację w/wym inwestycji niezbędne są dokumenty o zaliczeniu przebiegu  całej inwestycji do kategorii drogi gminnej.

W związku z tym, że ciąg drogowy tzw. obwodnicy Zachodniej im. Jana Pawła II przebiega od ul. Mazowieckiej do ul. Młodzieżowej i w ciagu tym znajdują się ul. Lawendowa, ul. Jana Pawła II i ul. Mazowiecka, którym kategorie drogi gminnej nadane zostały uprzednio uchwałami: Nr XIII/91/99 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 września 1999 roku i Nr XXVI/67/2000 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 październiaka 2000 roku zasadnym jest nadanie kategorii drogi gminnej brakującym odcinkom projektowanej trasy.

Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr 683/2014 z dnia 19 marca 2014 roku pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

Przebieg projektowanej drogi przedstawiony  jest na załączniku do niniejszej  uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »