| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie uzupełnienia opisu granic obwodów przyjętych Uchwałą Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października2012 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Bieganowski


Załącznik do Uchwały Nr 14/XXXV/2014
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały


Uzasadnienie

Rada Gminy Żabia Wola w dniu 25 września 2012r. podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze. Nie uwzględniała ona jednak w sześciu okręgach wyborczych wszystkich nazw ulic uchwalonych przez Radę Gminy do marca 2014r. Niezbędne zatem było podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia opisu granic tych okręgów o brakujące ulice.

Uchwała Nr 53/XXI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych wymaga uzupełnienia opisu granic przyjętych obwodów o dodane ulice.

Podjęcie niniejszej uchwały ma charakter porządkowy. W związku z uzupełnieniem okręgów nr 1,2,9,10,13 i 14 zasadnym było uzupełnienie odpowiednio obwodów wyborczych nr 1, 4 i 5 o dodatkowe ulice.

Nazwy dodanych ulic wyszczególniono w załączniku pogrubionym drukiem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »