| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 636/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./                                            

Rada Miejska uchwala co następuje:                                            

§   1.  

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 16 875 zł  

 

Dział  

852  

POMOC SPOŁECZNA  

              16 875  

 

Rozdz.  

85206  

WSPIERANIE RODZINY  

              16 875  

 

§  

2030  

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z   BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  

              16 875  

 

§   2.  

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 53 972 zł  

 

Dział  

852  

POMOC SPOŁECZNA  

              53 972  

 

Rozdz.  

85206  

WSPIERANIE RODZINY  

              29 087  

 

§  

4010  

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  

              25 028  

 

§  

4110  

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  

                3   662  

 

§  

4120  

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  

397  

 

Rozdz.  

85219  

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  

              24 885  

 

§  

4010  

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  

                6   000  

 

§  

4110  

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  

              18 885  

 

§   3.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 37 097 zł  

 

Dział  

852  

POMOC SPOŁECZNA  

              37 097  

 

Rozdz.  

85219  

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  

              37 097  

 

§  

4010  

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  

                8   153  

 

§  

4040  

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  

              16 885  

 

§  

4110  

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  

                3   662  

 

§  

4120  

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  

                8   397  

 

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   5.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.                              

o samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi                              

zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                              

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie                

na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.                

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie  

zmiany planu budżetu w   2012 roku.                

W związku z   zakwalifikowaniem przez Ministra Pracy i   Polityki Społecznej w   dniu 31 sierpnia 2012 r.  

Gminy Piaseczno do przyznania dotacji w   wysokości 16 875 zł w   ramach resortowego programu  

wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Asystent rodziny - druga edycja"  

zwiększa się dochody i   wydatki na realizację wyżej wymienionego programu w   wysokości 16 875 zł.  

Jednocześnie w   związku z   koniecznością posiadania wkładu własnego w   wysokości 8   153 zł  

przesuwa się wydatki z   działu 852 rozdziału 85219.  

Na wniosek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w   wysokości 24 885 zł.  

Środki przeznacza się na wynagrodzenia w   związku z   koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych za lata  

pracy. Zmiana spowodowana jest dostarczeniem przez pracowników dokumentów w   II połowie 2012 roku,  

a   przez to uzyskaniem uprawnień do wypłaty w   miesiącu październiku 2012. Pozostałe środki w   wysokości  

18 885 zł przeznacza się na ubezpieczenie społeczne. Zmiana wynika z   podwyższenia o   2%  

stawki na ubezpieczenie rentowe będące kosztem pracodawcy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »